خدمات

پذیرش رایگان دانشگاه

دانشجو تنها کپی مدارک خود را برای ما ارسال می کند و ما پذیرش رایگان برای او میگیریم

بیمه اسکان دانشجو

تیم ما با دانشجویان پذیرش شده ارتباط برقرار میکند تا به آنها اسکان دانشجویی پیشنهاد دهد و پروسه رزرو اسکان را قبل از آمدن دانشجویان تکمیل کند.

اقامت دانشجویی

تیم ما در دپارتمان امور حقوقی درخواست های اقامت را برای همه دانشجویان ثبت نام شده ارسال می کند و پرونده اقامت آنها قبل از ارسال به دانشگاه یا اداره مهاجرت به طور کامل تنظیم می شود.

معادل سازی مدارک دانشگاه

ما مدارک دانشگاهی را برای دانشجویان خود ترجمه می کنیم تا بتوانند در خاک ترکیه تحصیل کنند.

معادل گواهی ثانویه

تیم ما معادل دیپلم دبیرستان را ترجمه می کند و مدارک را به فرمت قابل قبولی تنظیم می کند

حمل و نقل و پذیرش

تیم ما به دنبال شما در فرودگاه می آید و شما را تا دانشگاه همراهی می‌کند تا مراحل ثبت نام در دانشگاه را تکمیل کنید

بیمه سلامت

شما میتوانید برای گرفتن بیمه سلامت در سال تحصیلی خود که یکی از اساسی ترین و مهم ترین موارد است، با تیم ما در ارتباط باشید.

افتتاح حساب بانکی

تیم ما پس از ثبت نام شما در دانشگاه، برای شما حساب بانکی افتتاح میکند

سیم کارت

برای هر دانشجو ضروریست که هنگام ورود به ترکیه سیم کارت داشته باشد.

ترجمه قسم خورده

تیم ما گواهی های شما را تا قبل از اینکه به دست دانشگاه برسد به ترکی ترجمه میکند

کارت حمل و نقل

تیم ما به دانشجویان کارت حمل و نقل می دهد و وسایل حمل و نقل عمومی و مسیرها را به آنها نشان میدهد.

پکیج هاى ما

خدمات مختلف

 • ترجمه ی هر مدرک $5
 • تایید+ ترجمه ی هر مدرک $40
 • پیدا کردن خوابگاه دانشجویی $250
 • معادل سازی مدرک دبیرستان $250
 • گرفتن وقت ملاقات $10
 • همراهی با ماشین شخصی $11
 • ترجمه و تأیید ریز نمرات $12

بسته معمولی

$249
 • ترانسفر فرودگاهی
 • ترجمه گذرنامه
 • ترجمه دیپلم و ریز نمرات
 • همراهی دانشجو با ماشین شخصی تا دانشگاه و تکمیل ثبت نام

بسته نقره ای

$399
 • ترانسفر فرودگاهی
 • ترجمه گذرنامه
 • ترجمه دیپلم و ریز نمرات
 • همراهی دانشجو با ماشین شخصی تا دانشگاه و تکمیل ثبت نام
 • پیگیری ویزای دانشجویی
 • کارت حمل ونقل عمومی
 • سیم کارت ترک با شارژ یک ماهه
 • گرفتن وقت مراجعه ی حضوری برای اداره ی اقامت ترکیه
 • پرداخت هزینه های مالیاتی اقامت ترکیه
 • پرداخت هزینه ی اجازه ی اقامت ترکیه
 • بیمه ی درمانی یکساله
 • گرفتن وقت برای معادل سازی مدارک (دنکلیک)
 • کارت بازدید موزه
 • فعال سازی برنامه ی E-DEVLET
 • رزرو هتل برای مدت 2 روز
 • افتتاح حساب بانکی
 • ترجمه و تأیید مدارک برای معادل سازی مدارک دبیرستان
 • همراهی دانشجو با ماشین شخصی برای وقت معادل سازی مدارک (دنکلیک)
 • خوابگاه دانشجویی

بسته طلایی

$599
 • ترانسفر فرودگاهی
 • ترجمه گذرنامه
 • ترجمه دیپلم و ریز نمرات
 • همراهی دانشجو با ماشین شخصی تا دانشگاه و تکمیل ثبت نام
 • پیگیری ویزای دانشجویی
 • کارت حمل ونقل عمومی
 • سیم کارت ترک با شارژ یک ماهه
 • گرفتن وقت مراجعه ی حضوری برای اداره ی اقامت ترکیه
 • پرداخت هزینه های مالیاتی اقامت ترکیه
 • پرداخت هزینه ی اجازه ی اقامت ترکیه
 • بیمه ی درمانی یکساله
 • گرفتن وقت برای معادل سازی مدارک (دنکلیک)
 • کارت بازدید موزه
 • فعال سازی برنامه ی E-DEVLET
 • رزرو هتل برای مدت 2 روز
 • افتتاح حساب بانکی
 • ترجمه و تأیید مدارک برای معادل سازی مدارک دبیرستان
 • همراهی دانشجو با ماشین شخصی برای وقت معادل سازی مدارک (دنکلیک)
 • خوابگاه دانشجویی

بسته پلاتینیم

$999
 • ترانسفر فرودگاهی
 • ترجمه گذرنامه
 • ترجمه دیپلم و ریز نمرات
 • همراهی دانشجو با ماشین شخصی تا دانشگاه و تکمیل ثبت نام
 • پیگیری ویزای دانشجویی
 • کارت حمل ونقل عمومی
 • سیم کارت ترک با شارژ یک ماهه
 • گرفتن وقت مراجعه ی حضوری برای اداره ی اقامت ترکیه
 • پرداخت هزینه های مالیاتی اقامت ترکیه
 • پرداخت هزینه ی اجازه ی اقامت ترکیه
 • بیمه ی درمانی یکساله
 • گرفتن وقت برای معادل سازی مدارک (دنکلیک)
 • کارت بازدید موزه
 • فعال سازی برنامه ی E-DEVLET
 • رزرو هتل برای مدت 2 روز
 • افتتاح حساب بانکی
 • ترجمه و تأیید مدارک برای معادل سازی مدارک دبیرستان
 • همراهی دانشجو با ماشین شخصی برای وقت معادل سازی مدارک (دنکلیک)
 • خوابگاه دانشجویی