راهنمای کامل تحصیل در قبرس


راهنمای کامل تحصیل در قبرس

دانشگاه مدیترانه ی شرقی

Gazimagusa (Famagusta)

پزشکی در قبرس شمالی - دندانپزشکی قبرس شمالی - خوابگاه دانشگاه مدیترانه شرقی - شهریه دانشگاه مدیترانه شرقی - تحصیل در دانشگاه های قبرس شمالی - رنکینگ دانشگاه مدیترانه شمالی

221 برنامه ها
16.5K دانشجویان
از قیمت
$ 816
مشاهده جزئیات

2024 دانشگاه باهچه شهیر قبرس

شهریه دانشگاه باهچه شهیر قبرس - آدرس دانشگاه باهچه شهیر قبرس کجاست - پذیرش دانشگاه باهچه شهیر قبرس - خوابگاه دانشگاه باهچه شهیر قبرس

35 برنامه ها
0 دانشجویان
از قیمت
$ 1860
مشاهده جزئیات

دانشگاه خاور نزدیک

Lefkosa (Nicosia)

شهریه دانشگاه خاور نزدیک - رتبه دانشگاه خاور نزدیک - هزینه تحصیل در دانشگاه خاور نزدیک - دانشگاه خاور نزدیک در قبرس شمالی - سایت دانشگاه خاور نزدیک - خوابگاه دانشگاه خاور نزدیک

505 برنامه ها
26K دانشجویان
از قیمت
$ 300
مشاهده جزئیات

تحصیل در دانشگاه گیرنه قبرس 2024

رشته های دانشگاه گیرنه قبرس - سایت دانشگاه گیرنه - شهریه دانشگاه امریکایی گیرنه - خوابگاه دانشگاه گیرنه - دانشگاه گیرنه قبرس کجاست - امکانات دانشگاه امریکایی گیرنه

77 برنامه ها
1.8K دانشجویان
از قیمت
$ 1400
مشاهده جزئیات

دانشگاه بین المللی قبرس

رنکینگ دانشگاه بین المللی قبرس - خوابگاه دانشگاه بین المللی قبرس - سایت دانشگاه بین المللی قبرس - شهریه دانشگاه بین المللی قبرس - دانشگاه بین المللی قبرس کجاست - هزینه خوابگاه در دانشگاه بین المللی قبرس - ازمون زبان دانشگاه بین المللی قبرس

191 برنامه ها
0 دانشجویان
از قیمت
$ 350
مشاهده جزئیات

دانشگاه بهداشت و علوم اجتماعی قبرس

Güzelyurt

شهریه دانشگاه بهداشت و علوم اجتماعی قبرس - رشته های دانشگاه بهداشت و علوم اجتماعی قبرس - خوابگاه دانشگاه بهداشت و علوم اجتماعی قبرس - پذیرش دانشگاه بهداشت و علوم اجتماعی قبرس - امکانات دانشگاه بهداشت و علوم اجتماعی قبرس

75 برنامه ها
0 دانشجویان
از قیمت
$ 1700
مشاهده جزئیات

سوالات متداول تحصیل در قبرس

image