شرایط و ضوابط

 
 
س‍‍ی‍‍است‌‌ حفظ ‌‌حر‍‍ی‍‍م‌‌ ‌‌خصوص‍‍ی‌ 
ما‌‌ ‌‌برای‌‌ حفظ ‌‌حریم‌‌ ‌‌خصوصی‌‌ شما و ‌‌اعتمادی‌‌ ‌‌که‌‌ به ما ‌‌دارید‌‌ ‌‌ارزش‌‌ قائل ‌‌هستیم‌‌ ‌‌و هر‌‌ ‌‌کاری‌‌ ‌‌که‌‌ لازم‌‌ 
باشد‌‌ ‌‌برای‌‌ ‌‌ارائه‌‌ ‌‌بهترین‌‌ خدمات به شما انجام ‌‌می‌‌ ‌‌دهیم‍‍، اما نه به ‌‌قیمت‌‌ نقض ‌‌حریم‌‌ ‌‌خصوصی‌‌ شما.‌‌ 
این‌‌ خط‌‌‌‌‌ ‌‌مشی‌‌ نحوه ی ‌‌استفاده‌‌ ما از اطلاعات ‌‌شخصی‌‌ شما را ‌‌پوشش‌‌ ‌‌می‌‌‌‌‌ ‌‌دهد‌‌.‌ 
در‌‌ ‌‌ترکی‌‌ ‌‌کمپس‍‍، ‌‌حریم‌‌ ‌‌خصوصی‌‌ ‌‌کاربران‌‌ ‌‌بسیار‌‌ ‌‌جدی‌‌ ‌‌گرفته‌‌ ‌‌می‌‌ شود ‌‌و تمام‌‌ ‌‌اقدامات‌‌ ‌‌ممکن‌‌ ‌‌برای‌‌ 
محافظت‌‌ از اطلاعات ‌‌شخصی‌‌ آنها انجام ‌‌می‌‌ شود. هر ‌‌گونه‌‌ اطلاعات ‌‌شخصی‌‌ ‌‌دریافت‌‌ شده فقط ‌‌برای‌‌ 
تکمیل‌‌ ‌‌سفارش‌‌ ‌‌کاربر‌‌ ‌‌استفاده‌‌ ‌‌می‌‌ شود. ما اطلاعات شما را به ‌‌کسی‌‌ ‌‌نمی‌‌ ‌‌فروشیم‌‌ ‌‌یا‌‌ ‌‌پخش‌‌ ‌‌نمی‌‌ ‌‌کنیم‌‌.‌‌ 
این‌‌ سند نشان ‌‌می‌‌ ‌‌دهد‌‌ ‌‌که‌‌ ‌‌چگونه‌‌ ‌‌ترکی‌‌ ‌‌کمپس‌‌ از اطلاعات ‌‌و داده‌‌ ‌‌های‌‌ ‌‌شخصی‌‌ شما ‌‌استفاده‌‌ ‌‌می‌‌ ‌‌کند‌‌ ‌‌و‌‌ 
اطلاعات‌‌ تماس شما‌‌ را ‌‌برای‌‌ ‌‌سؤالات‌‌ ‌‌بیشتر‌‌ در مورد ‌‌حریم‌‌ ‌‌خصوصی‌‌ و ‌‌امنیت‌‌ اطلاعات شما ‌‌لیست‌‌ 
می‌‌ ‌‌کند‌‌.‌ 
ترکی‌‌ ‌‌کمپس‌‌ خدمات ‌‌تضمینی‌‌ را از ‌‌طریق‌‌ ‌‌وب‌‌ ‌‌سایت‌‌ و ‌‌سایر‌‌ ‌‌پلتفرم‌‌ ‌‌های‌‌ خود ‌‌ارائه‌‌ ‌‌می‌‌ ‌‌دهد‌‌. همه‌‌ 
خدمات ما را‌‌ ‌‌می‌‌ توان در ‌‌Turkeycampus.com‌‌ ‌‌یا‌‌ از ‌‌طریق‌‌ ‌‌پلتفرم‌‌ ها ‌‌و دفاتر‌‌ ‌‌دیگر‌‌ متعلق به‌‌ 
ترکی‌‌ ‌‌کمپس‌‌ در ‌‌چندین‌‌ ‌‌کشور‌‌ ‌‌یافت‌‌. ‌‌سیاست‌‌ حفظ ‌‌حریم‌‌ ‌‌خصوصی‌‌ ما ‌‌ممکن‌‌ است هر از ‌‌چند‌‌ ‌‌گاهی‌‌ 
تغییر‌‌ ‌‌کند‍‍، ‌‌بنابراین‍‍، شما ‌‌باید‌‌ منتظر به روز ‌‌رسانی‌‌ ‌‌های‌‌ ‌‌جدید‌‌ در ‌‌Turkeycampus.com‌‌ ‌‌باشید‌‌.‌ 
ترکی‌‌ ‌‌کمپس‌‌ از ‌‌چه‌‌ نوع اطلاعات ‌‌شخص‍‍ی‌‌ ‌‌استفاده‌‌ ‌‌م‍‍ی‌‌ ‌‌کند‍‍؟‌ 
در زمان ثبت نام‌‌ ‌‌برای‌‌ ‌‌ساختن‌‌ ‌‌یک‌‌ حساب ‌‌کاربری‌‌ در ‌‌Turkeycampus.com‌‌، از شما نام،‌‌ 
آدرس‌‌ ‌‌ایمیل‍‍، ‌‌تاریخ‌‌ تولد، ‌‌کشور‌‌ و ‌‌اینکه‌‌ ‌‌چگونه‌‌ ‌‌با‌‌ ‌‌ترکی‌‌ ‌‌کمپس‌‌ ‌‌آشنا‌‌ ‌‌شدید‍‍، ‌‌خواسته‌‌ ‌‌می‌‌ شود. ‌‌با‌‌ رفتن‌‌ 
به مرحله ی‌‌ ‌‌بعدی‌‌ و ‌‌درخواست‌‌ ‌‌پذیرش‌‌ ‌‌برای‌‌ به ‌‌دانشگاه‌‌ (‌‌یا‌‌ ‌‌موسسه‌‌) از ‌‌طریق‌‌ ما، از شما ‌‌خواسته‌‌ 
می‌‌‌‌‌ شود اطلاعات ‌‌تکمیلی‌‌ ‌‌مانند‌‌: سابقه ‌‌تحصیلی‍‍، اطلاعات ‌‌آزمون‌‌ و ‌‌نوعی‌‌ اطلاعات ‌‌پرداخت‌‌ را ‌‌با‌‌ 
توجه به روش‌‌ ‌‌پرداختی‌‌ ‌‌که‌‌ انتخاب ‌‌می‌‌‌‌‌ ‌‌کنید‌‌ ‌‌و موارد‌‌ ‌‌دیگر‌‌ ارسال ‌‌کنید‌‌. ‌ 
وقتی‌‌ از ‌‌Turkeycampus.com‌‌ ‌‌بازدید‌‌ ‌‌می‌‌ ‌‌کنید‍‍، صرف نظر از ‌‌اینکه‌‌ ثبت نام ‌‌کرده‌‌ ‌‌اید‌‌ ‌‌یا‌‌ ‌‌خیر‍‍،‌‌ 
ممکن‌‌ است ‌‌اطلاعاتی‌‌ ‌‌مانند‌‌: ‌‌آدرس‌‌ ‌‌IP‌‌ شما را جمع ‌‌آوری‌‌ ‌‌کنیم‌‌. از ‌‌چه‌‌ نوع ‌‌سیستم‌‌ عامل و ‌‌مرورگری‌‌ 
استفاده‌‌ ‌‌می‌‌ ‌‌کنید‍‍؛ ‌‌تنظیمات‌‌ زبان و ‌‌صفحاتی‌‌ ‌‌که‌‌ به شما نشان داده شده است؛ ‌‌آیا‌‌ از ‌‌دستگاه‌‌ تلفن ‌‌همراه‌‌ 
استفاده‌‌ ‌‌می‌‌ ‌‌کنید‌‌ ‌‌یا‌‌ نه؛ ‌‌و احتمالاً‌‌ ‌‌جزئیات‌‌ طول ‌‌و عرض‌‌ ‌‌جغرافیایی‌‌ شما‌‌ ‌‌نیز‌‌ ثبت ‌‌خواهد‌‌ شد. ‌ 
اگر‌‌ انتخاب ‌‌کرده‌‌ ‌‌اید‌‌ ‌‌که‌‌ از ‌‌طریق‌‌ ‌‌ترکی‌‌ ‌‌کمپس‌‌ ‌‌اپلای‌‌ ‌‌کنید‍‍، ‌‌سیستم‌‌ ما ابزار ‌‌و ‌‌وب‌‌ ‌‌سایت‌‌ ‌‌هایی‌‌ را ‌‌که‌‌ 
شما‌‌ ‌‌درخواست‌‌ خود‌‌ از ‌‌طریق‌‌ آنها ‌‌ ‌‌ایجاد‌‌ ‌‌کرده‌‌ ‌‌اید‌‌ ثبت ‌‌می‌‌ ‌‌کند‌‌. ‌‌همچنین‌‌ ‌‌ممکن‌‌ است ‌‌هنگام‌‌ ‌‌استفاده‌‌ از‌‌ 
برخی‌‌ خدمات ‌‌رسانه‌‌ ‌‌های‌‌ ‌‌اجتماعی‍‍، ‌‌اطلاعاتی‌‌ ‌‌درباره‌‌ شما ‌‌دریافت‌‌ ‌‌کنیم‌‌.‌ 
ترکی‌‌ ‌‌کمپس‌‌ ‌‌چگونه‌‌ داده ‌‌ها‍‍ی‌‌ ‌‌شخص‍‍ی‌‌ شما را جمع ‌‌آور‍‍ی‍‍،‌‌ ‌‌استفاده‌‌ ‌‌و به‌‌ ‌‌اشتراک‌‌ ‌‌م‍‍ی‌‌ ‌‌گذارد‌‌ و ‌‌چرا‌‌ ما‌‌ 
به‌‌ ‌‌این‌‌ داده ها ‌‌ن‍‍ی‍‍از‌‌ ‌‌دار‍‍ی‍‍م‍‍؟‌ 
1‌‌. اطلاعات ‌‌برنامه‌‌:‌‌ ‌‌ترکی‌‌ ‌‌کمپس‌‌ ‌‌باید‌‌ از اطلاعات ‌‌شخصی‌‌ ‌‌برای‌‌ ‌‌تکمیل‌‌ ‌‌درخواست‌‌ ‌‌کاربر‌‌ ‌‌و انجام‌‌ 
پذیرش‌‌ ‌‌آنلاین‌‌ ‌‌کاربر‌‌ ‌‌استفاده‌‌ ‌‌کند‌‌. ‌‌این‌‌ اطلاعات ‌‌باید‌‌ به ‌‌دانشگاه‌‌‌‌‌ ‌‌هایی‌‌ ‌‌که‌‌ به عنوان ‌‌بخشی‌‌ از ‌‌فرآیند‌‌ 
اپلای‌‌ انتخاب ‌‌کرده‌‌‌‌‌ ‌‌اید‌‌ ‌‌نیز‌‌ منتقل شود.‌ 
2‌‌. مشاوره ‌‌ب‍‍ین‌‌ ‌‌المللی‌‌ ‌‌و خدمات‌‌ ‌‌مشتری‌‌:‌‌ مشاوران ‌‌ترکی‌‌ ‌‌کمپس‌‌ و ‌‌کارمندان‌‌ خدمات ‌‌مشتری‌‌ ‌‌می‌‌ ‌‌توانند‌‌ 
به اطلاعات‌‌ ‌‌شخصی‌‌ شما ‌‌دسترسی‌‌ ‌‌پیدا‌‌ ‌‌کنند‌‌ تا ارتباط ‌‌تعاملی‌‌ ‌‌بین‌‌ ‌‌کاربر‌‌ ‌‌و مشاوران‌‌ و ‌‌کارمندان‌‌ ما در‌‌ 
 
 
 
 
 
 
سراسر‌‌ جهان ‌‌تسهیل‌‌ شود. به ‌‌این‌‌ ‌‌ترتیب‍‍، مشاوران بهتر ‌‌می‌‌ ‌‌توانند‌‌ به شما در ‌‌یافتن‌‌ ‌‌بهترین‌‌ ‌‌برنامه‌‌ ها‌‌ 
و‌‌ ‌‌دانشگاه‌‌ ها متناسب ‌‌با‌‌ ‌‌شرایط‌‌ ‌‌کمک‌‌ ‌‌کنند‌‌ ‌‌و به‌‌ هر سؤال ‌‌خاصی‌‌ ‌‌که‌‌ ‌‌ممکن‌‌ است در مورد ‌‌اپلای‌‌ خود‌‌ 
داشته‌‌ ‌‌باشید‌‌ ‌‌پاسخ‌‌ ‌‌دهند‌‌. بخش خدمات ‌‌مشتری‌‌ ‌‌می‌‌‌‌‌ ‌‌تواند‌‌ ‌‌پاسخ‌‌‌‌‌ ‌‌های‌‌ ‌‌دقیق‌‌‌‌‌ ‌‌تری‌‌ را ‌‌برای‌‌ ‌‌سؤالات‌‌ مربوط‌‌ 
به‌‌ ‌‌وب‌‌‌‌‌ سایت، دفاتر ما، ‌‌شرکا‌‌ ‌‌یا‌‌ اطلاعات مشابه ‌‌ارائه‌‌ ‌‌دهد‌‌.‌ 
3‌‌. ‌‌مد‍‍ی‍‍ر‍‍ی‍‍ت‌‌ حساب: ‌‌ی‍‍ک‌‌ حساب ‌‌کاربر‍‍ی‌‌ و ‌‌ی‍‍ک‌‌ ‌‌شناسه‌‌ ‌‌دانشجو‍‍یی‌‌ در ‌‌وب‌‌ ‌‌سا‍‍ی‍‍ت‌‌ ما ‌‌ارائه‌‌ ‌‌م‍‍ی‌‌ شود تا ما‌‌ 
را قادر‌‌ ‌‌سازد‌‌ از اطلاعات شما ‌‌برا‍‍ی‌‌ ‌‌مد‍‍ی‍‍ر‍‍ی‍‍ت‌‌ و ‌‌نظارت‌‌ بر ‌‌برنامه‌‌ شما در طول دوره ‌‌ی ‌‌اپلای‌‌ ‌‌استفاده‌‌ 
کن‍‍ی‍‍م‌‌. ‌‌همچن‍‍ی‍‍ن‌‌ ‌‌م‍‍ی‌‌ ‌‌توان‍‍ی‍‍د‌‌ اطلاعات و ‌‌برنامه‌‌ ‌‌ها‍‍ی‌‌ خود را قبل از ارسال ‌‌و‍‍ی‍‍را‍‍ی‍‍ش‌‌ و ‌‌تغ‍‍یی‍‍ر‌‌ ‌‌ده‍‍ی‍‍د‌‌. شما‌‌ 
قادر‌‌ ‌‌خواه‍‍ی‍‍د‌‌ بود ‌‌برنامه‌‌ را مشاهده ‌‌کن‍‍ی‍‍د‌‌ ‌‌و در‌‌ آن به روز ‌‌بمان‍‍ی‍‍د‌‌ و ‌‌مستق‍‍ی‍‍ماً‌‌ ‌‌فرآ‍‍ی‍‍ندها‌‌ ‌‌و ارتباطات‌‌ ‌‌ب‍‍ی‍‍ن‌‌ ما‌‌ 
و‌‌ ‌‌دانشگاه‌‌ ‌‌ها‍‍یی‌‌ را ‌‌که‌‌ ‌‌برای‌‌ شما ‌‌اپلای‌‌ ‌‌کرده‌‌ ‌‌ایم‍‍،‌‌ ‌‌مستق‍‍ی‍‍ماً‌‌ ‌‌بررس‍‍ی‌‌ ‌‌کن‍‍ی‍‍د‌‌.‌‌ ‌ 
4‌‌. ‌‌اهداف‌‌ ‌‌بازار‍‍ی‍‍اب‍‍ی‌‌: ‌‌همانطور‌‌ ‌‌که‌‌ توسط قانون مجاز است ‌‌و در‌‌ ‌‌شرا‍‍ی‍‍ط‌‌ ‌‌و ضوابط‌‌ 
Turkeycampus.com‌‌ ‌‌ذکر‌‌ شده است، ‌‌ممکن‌‌ است از ‌‌برخ‍‍ی‌‌ اطلاعات شما در ‌‌فعال‍‍ی‍‍ت‌‌ ‌‌ها‍‍ی‌‌ 
بازار‍‍ی‍‍اب‍‍ی‌‌ ‌‌آنلا‍‍ی‍‍ن‌‌/‌‌آفلا‍‍ی‍‍ن‌‌ ‌‌مانند‌‌ ‌‌عکس‌‌ ها/‌‌تصاو‍‍ی‍‍ر‍‍ی‌‌ ‌‌که‌‌ ‌‌آپلود‌‌ ‌‌کرده‌‌ ‌‌ا‍‍ی‍‍د‌‌ ‌‌استفاده‌‌ ‌‌کن‍‍ی‍‍م‌‌.‌ 
5‌‌. ‌‌تجزیه‌‌ و ‌‌تحلیل‌‌ ‌‌بهبود‌‌ ‌‌خدمات‌‌:‌‌ ‌‌ممکن‌‌ است از داده ‌‌های‌‌ ‌‌شخصی‌‌ شما ‌‌برای‌‌ اهداف ‌‌تحلیلی‌‌ ‌‌مانند‌‌ 
تجربه‌‌ ‌‌کاربر‍‍، و ‌‌بهبود‌‌ ‌‌عملکرد‌‌ و ‌‌کیفیت‌‌ خدمات ما‌‌ ‌‌استفاده‌‌ ‌‌کنیم‌‌ تا خدمات خود را ‌‌بهبود‌‌ ‌‌بخشیم‌‌. ‌ 
ترکی‌‌ ‌‌کمپس‌‌ ‌‌چه‌‌ ‌‌زمان‍‍ی‌‌ و ‌‌چگونه‌‌ از اطلاعات تماس شما ‌‌استفاده‌‌ ‌‌م‍‍ی‌‌ ‌‌کند‍‍؟‌ 
ترکی‌‌ ‌‌کمپس‌‌ بسته به ‌‌فور‍‍ی‍‍ت‌‌ و ‌‌اهم‍‍ی‍‍ت‌‌ موضوع و ‌‌ترج‍‍ی‍‍ح‌‌ شما ‌‌با‌‌ ‌‌استفاده‌‌ از اطلاعات تماس ‌‌ارائه‌‌ شده‌‌ 
ممکن‌‌ است از ‌‌طر‍‍ی‍‍ق‌‌ ‌‌ا‍‍ی‍‍م‍‍ی‍‍ل‍‍،‌‌ تلفن، ‌‌پ‍‍ی‍‍امک‌‌ ‌‌ی‍‍ا‌‌ تماس ‌‌تصو‍‍ی‍‍ر‍‍ی‌‌ ‌‌با‌‌ شما ارتباط ‌‌برقرار‌‌ ‌‌کند‌‌.‌‌ ‌‌ا‍‍ی‍‍ن‌‌ ‌‌امر ‌‌به‌‌ 
احتمال‌‌ ‌‌ز‍‍ی‍‍اد‌‌ در موارد ‌‌ز‍‍ی‍‍ر‌‌ اتفاق ‌‌م‍‍ی‌‌ افتد، اما محدود به موارد ‌‌ز‍‍ی‍‍ر‌‌ ‌‌ن‍‍ی‍‍ست‌‌:‌ 
1.در‌‌ ‌‌صورت‍‍ی‌‌ ‌‌که‌‌ ‌‌درخواست‍‍ی‌‌ داشته ‌‌باش‍‍ی‍‍د‍‍،‌‌ ‌‌پاسخ‌‌ ‌‌سر‍‍ی‍‍ع‌‌ از ‌‌طر‍‍ی‍‍ق‌‌ ‌‌ی‍‍ک‍‍ی‌‌ از مشخصات تماس شما‌‌ 
به شما اطلاع داده‌‌ ‌‌خواهد‌‌ شد.‌ 
2.در‌‌ ‌‌صورت‍‍ی‌‌ ‌‌که‌‌ فرصت، ‌‌پ‍‍ی‍‍شنهاد‌‌ ‌‌ی‍‍ا‌‌ ‌‌خدمات‍‍ی‌‌ ‌‌برا‍‍ی‌‌ ‌‌نما‍‍ی‍‍ه‌‌ شما مناسب ‌‌ی‍‍ا‌‌ به طور ‌‌بالقوه‌‌ ‌‌برا‍‍ی‌‌ شما‌‌ 
جالب‌‌ ‌‌تلق‍‍ی‌‌ شود ‌‌ی‍‍ا‌‌ ‌‌اگر‌‌ ‌‌ما‍‍ی‍‍ل‌‌ به ‌‌اشتراک‌‌ در ‌‌خبرنامه‌‌ ما ‌‌هست‍‍ی‍‍د‍‍،‌‌ ‌‌ممکن‌‌ است ‌‌ا‍‍ی‍‍ن‌‌ اخبار،‌‌ 
پ‍‍ی‍‍شنهادات‌‌ ‌‌ی‍‍ا‌‌ اطلاعات را ‌‌برا‍‍ی‌‌ شما ارسال ‌‌کن‍‍ی‍‍م‌‌.‌ 
3.در‌‌ ‌‌صورتی‌‌ ‌‌که‌‌ اطلاع ‌‌رسانی‌‌ به شما در مورد ‌‌یک‌‌ به روز ‌‌رسانی‌‌ ‌‌یا‌‌ اطلاعات مرتبط در‌‌ 
مورد‌‌ ‌‌اپلای‌‌ شما ‌‌ضروری‌‌ ‌‌تلقی‌‌ شود، ‌‌ممکن‌‌ است ‌‌یک‌‌ ‌‌پیام‌‌ ‌‌یادآوری‌‌ ‌‌برای‌‌ ‌‌نهایی‌‌ ‌‌کردن‌‌ ‌‌پذیرش‌‌ 
تان‌‌ ‌‌برای‌‌ شما ارسال ‌‌کنیم‌‌. ‌‌یعنی‌‌ قبل از ‌‌پایان‌‌ مهلت، ‌‌اطلاعاتی‌‌ ‌‌که‌‌ ‌‌ممکن‌‌ است قبل از ‌‌عزیمت‌‌ 
به آن‌‌ ‌‌نیاز‌‌ داشته ‌‌باشید‌‌ ‌‌یا‌‌ مشاوره در مورد نحوه ‌‌دریافت‌‌ ‌‌پذیرش‌‌ ‌‌تان را‌‌ به شما اطلاع ‌‌می‌‌ 
دهیم‌‌. ‌ 
ترکی‌‌ ‌‌کمپس‌‌ ‌‌چگونه‌‌ از ‌‌رسانه‌‌ ‌‌ها‍‍ی‌‌ ‌‌اجتماع‍‍ی‌‌ ‌‌استفاده‌‌ ‌‌م‍‍ی‌‌ ‌‌کند‍‍؟‌ 
ما از‌‌ ‌‌رسانه‌‌ ‌‌های‌‌ ‌‌اجتماعی‌‌ ‌‌برای‌‌ ‌‌گسترش‌‌ ‌‌دایره‌‌ ‌‌مشتریان‌‌ و ‌‌بهبود‌‌ خدمات خود ‌‌استفاده‌‌ ‌‌می‌‌ ‌‌کنیم‌‌. ما‌‌ 
افزونه‌‌ ‌‌های‌‌ ‌‌رسانه‌‌ ‌‌های‌‌ ‌‌اجتماعی‌‌ را در ‌‌وب‌‌ ‌‌سایت‌‌ ‌‌ترکی‌‌ ‌‌کمپس‌‌ ادغام ‌‌کرده‌‌ ‌‌ایم‌‌. ‌‌بنابراین‍‍، شما ‌‌می‌‌ 
توانید‌‌ از ‌‌یکی‌‌ از آنها ‌‌برای‌‌ ثبت نام در حساب ‌‌ترکی‌‌ ‌‌کمپس‌‌ ‌‌استفاده‌‌ ‌‌کنید‌‌ ‌‌و اطلاعات‌‌ ‌‌مربوطه‌‌ ‌‌مانند‌‌ 
اطلاعات‌‌ ‌‌اولیه‌‌ و ‌‌آدرس‌‌ ‌‌ایمیل‌‌ خود را ‌‌با‌‌ ما به ‌‌اشتراک‌‌ ‌‌بگذارید‌‌.‌ 
برنامه‌‌ ‌‌یا‌‌ ‌‌وب‌‌ ‌‌سایت‌‌ ‌‌رسانه‌‌ ‌‌اجتماعی‌‌ شما اطلاعات ‌‌دقیقی‌‌ را ‌‌که‌‌ ‌‌با‌‌ ‌‌ترکی‌‌ ‌‌کمپس‌‌ به ‌‌اشتراک‌‌ ‌‌می‌‌ ‌‌گذارد‌‌ 
 
 
 
 
 
به شما اطلاع‌‌ ‌‌می‌‌ ‌‌دهد‌‌. ‌‌این‌‌ ما را قادر ‌‌می‌‌‌‌‌ ‌‌سازد‌‌ تا ‌‌وب‌‌‌‌‌ سایت خود را ‌‌شخصی‌‌‌‌‌ ‌‌سازی‌‌ ‌‌کنیم‌‌ تا ‌‌نیازهای‌‌ 
شما را بهتر‌‌ ‌‌برآورده‌‌ ‌‌کنیم‌‌ ‌‌و تجربه‌‌ شما را ‌‌بهبود‌‌ ‌‌ببخشیم‌‌. ‌‌پس‌‌ از ‌‌پیوند‌‌ ‌‌یکی‌‌ از حساب ‌‌های‌‌ ‌‌رسانه‌‌ ‌‌های‌‌ 
اجتماعی‌‌ خود به حساب خود در ‌‌ترکی‌‌ ‌‌کمپس‍‍، به شما اجازه داده ‌‌می‌‌ شود تا ‌‌با‌‌ ‌‌استفاده‌‌ از ‌‌این‌‌ حساب‌‌ 
های‌‌ ‌‌رسانه‌‌ ‌‌های‌‌ ‌‌اجتماعی‌‌ وارد ‌‌شوید‌‌. هر ‌‌ارائه‌‌ ‌‌دهنده‌‌ ‌‌رسانه‌‌ ‌‌های‌‌ ‌‌اجتماعی‌‌ ‌‌شرایط‌‌ ‌‌و ضوابط‌‌ خاص‌‌ 
خود را‌‌ ‌‌برای‌‌ ‌‌پردازش‌‌ داده ‌‌های‌‌ شما در ‌‌چنین‌‌ ‌‌مواردی‌‌ دارد.‌ 
چه‌‌ ‌‌زمان‍‍ی‌‌ ‌‌پرد‍‍ی‍‍س‌‌ ‌‌ترک‍‍ی‍‍ه‌‌ داده ‌‌ها‍‍ی‌‌ شما را ‌‌با‌‌ اشخاص ثالث به ‌‌اشتراک‌‌ ‌‌م‍‍ی‌‌ ‌‌گذارد‍‍؟‌ 
در‌‌ ‌‌شرایط‌‌ ‌‌خاصی‍‍، ‌‌پردیس‌‌ ‌‌ترکیه‌‌ ‌‌ممکن‌‌ است ‌‌نیاز‌‌ داشته باشد اطلاعات ‌‌شخصی‌‌ شما را ‌‌با‌‌ اشخاص‌‌ 
ثالث به‌‌ ‌‌اشتراک‌‌ ‌‌بگذارد‌‌.‌‌ ‌ 
دانشگاه‌‌ ها ‌‌یا‌‌ مؤسسات:‌‌ ‌‌پس‌‌ از ‌‌اپلای‌‌ ‌‌برای‌‌ ‌‌یک‌‌ ‌‌رشته‌‌ در ‌‌یک‌‌ ‌‌دانشگاه‌‌ ‌‌یا‌‌ مؤسسه، به ما ‌‌رضایت‌‌ ‌‌می‌‌ 
دهید‌‌ ‌‌که‌‌ فقط اطلاعات ‌‌مربوطه‌‌ را صرفاً ‌‌با‌‌ آن ‌‌دانشگاه‌‌ ‌‌یا‌‌ مؤسسه به ‌‌اشتراک‌‌ ‌‌بگذاریم‌‌ تا به ‌‌درخواست‌‌ 
شما‌‌ ‌‌رسیدگی‌‌ ‌‌کنیم‌‌.‌ 
ارائه‌‌‌‌‌ ‌‌دهندگان‌‌ خدمات شخص ثالث:‌‌ ‌‌ترکی‌‌ ‌‌کمپس‌‌ ‌‌ممکن‌‌ است ‌‌تصمیم‌‌ ‌‌بگیرد‌‌ ‌‌که‌‌ ‌‌یک‌‌ ‌‌ارائه‌‌‌‌‌ ‌‌دهنده‌‌ 
خدمات (‌‌مانند‌‌ «‍‍پردازنده‌‌‌‌‌ ‌‌های‌‌ داده») ‌‌برخی‌‌ از ‌‌داده‌‌‌‌‌ ‌‌های‌‌ ‌‌شخصی‌‌ شما را صرفاً از طرف ما ‌‌پردازش‌‌ 
کند‌‌. ‌‌این‌‌ ‌‌پردازشگرها‌‌ به ‌‌بندهای‌‌ ‌‌محرمانه‌‌ ‌‌قانونی‌‌ ملزم ‌‌هستند‌‌ ‌‌و مجاز‌‌ به ‌‌استفاده‌‌ از اطلاعات ‌‌شخصی‌‌ 
شما‌‌ ‌‌برای‌‌ اهداف خود ‌‌یا‌‌ هر هدف ‌‌دیگری‌‌ ‌‌نیستند‌‌. خدمات ‌‌این‌‌ ‌‌ارائه‌‌ ‌‌دهندگان‌‌ شخص ثالث ‌‌ممکن‌‌ است‌‌ 
برای‌‌ اهداف ‌‌پشتیبانی‌‌ ‌‌مانند‌‌ ‌‌تسهیل‌‌ ‌‌پرداخت‌‌ شما ‌‌یا‌‌ ‌‌تجزیه‌‌ و ‌‌تحلیل‌‌ داده ها ‌‌برای‌‌ ‌‌بهبود‌‌ خدمات مورد‌‌ 
نیاز‌‌ باشد.‌ 
 
امن‍‍ی‍‍ت‌ 
ترکی‌‌ ‌‌کمپس‌‌ ‌‌چه‌‌ ‌‌رویه‌‌‌‌‌ ‌‌های‌‌ ‌‌امنیتی‌‌ ‌‌برای‌‌ حفظ ‌‌امنیت‌‌ اطلاعات ‌‌شخصی‌‌ شما دارد؟‌ 
طبق‌‌ ‌‌قوانین‌‌ ‌‌بین‌‌ ‌‌المللی‍‍، ما تا حد ‌‌امکان‌‌ از ‌‌هرگونه‌‌ ‌‌دسترسی‌‌ ‌‌غیرمجاز‌‌ به داده ‌‌های‌‌ ‌‌شخصی‌‌ شما ‌‌یا‌‌ 
سوء‌‌ ‌‌استفاده‌‌ از آنها ‌‌جلوگیری‌‌ ‌‌می‌‌ ‌‌کنیم‌‌. ما ‌‌رویه‌‌ ها و ‌‌سیستم‌‌ ‌‌های‌‌ ‌‌تجاری‌‌ مناسب را ‌‌برای‌‌ ‌‌اطمینان‌‌ از‌‌ 
امنیت‌‌ اطلاعات شما اعمال ‌‌می‌‌ ‌‌کنیم‌‌. ما از ‌‌رویه‌‌ ‌‌های‌‌ ‌‌امنیتی‌‌ و ‌‌محدودیت‌‌ ‌‌های‌‌ ‌‌فنی‌‌ و ‌‌فیزیکی‌‌ ‌‌برای‌‌ 
دسترسی‌‌ و ‌‌استفاده‌‌ از داده ‌‌های‌‌ ‌‌شخصی‌‌ در ‌‌سرورهای‌‌ خود ‌‌استفاده‌‌ ‌‌می‌‌ ‌‌کنیم‌‌. فقط ‌‌پرسنل‌‌ مجاز‌‌ اجازه‌‌ 
ی‌‌ ‌‌دسترسی‌‌ به اطلاعات ‌‌شخصی‌‌ شما در طول ‌‌کار‌‌ خود‌‌ را ‌‌دارند‌‌.‌ 
چگونه‌‌ ‌‌م‍‍ی‌‌ ‌‌توان‍‍ی‍‍د‌‌ ‌‌اطلاعات‌‌ ‌‌شخص‍‍ی‌‌ ‌‌ای‌‌ را ‌‌که‌‌ به ‌‌ترکی‌‌ ‌‌کمپس‌‌ داده ‌‌ا‍‍ی‍‍د‌‌ ‌‌کنترل‌‌ ‌‌کن‍‍ی‍‍د‍‍؟‌ 
شما‌‌ ‌‌می‌‌ ‌‌توانید‌‌ به روز ‌‌باشید‌‌ ‌‌و اطلاعات‌‌ ‌‌شخصی‌‌ خود را در ‌‌ترکی‌‌ ‌‌کمپس‌‌ ‌‌دوباره‌‌ ‌‌بررسی‌‌ ‌‌کنید‌‌. ‌‌می‌ ‌‌
توانید‌‌ ‌‌با‌‌ ارسال ‌‌ایمیل‌‌ به ما در ‌[email protected]‌، ‌‌یک‌‌ مرور ‌‌کلی‌‌ از اطلاعات‌‌ 
شخصی‌‌ خود را ‌‌درخواست‌‌ ‌‌کنید‌‌. لطفاً در قسمت موضوع ‌‌ایمیل‌‌ خود «‍‍درخواست‌‌ اطلاعات ‌‌شخصی‍‍»‌‌ 
را‌‌ ‌‌بنویسید‌‌ و ‌‌یک‌‌ ‌‌کپی‌‌ از ‌‌کارت‌‌ ‌‌شناسایی‌‌ خود را وارد ‌‌کنید‌‌ تا به ما ‌‌کمک‌‌ ‌‌کند‌‌ از ‌‌دسترسی‌‌ افراد‌‌ 
غیرمجاز‌‌ به ‌‌داده‌‌‌‌‌ ‌‌های‌‌ ‌‌شخصی‌‌ شما ‌‌جلوگیری‌‌ ‌‌کنیم‌‌. بنا به ‌‌درخواست‌‌ شما، ما به ‌‌راحتی‌‌ هر ‌‌گونه‌‌ 
اطلاعات‌‌ ‌‌قدیمی‌‌ ‌‌یا‌‌ ‌‌نادرستی‌‌ را ‌‌که‌‌ ‌‌ممکن‌‌ است در مورد اطلاعات ‌‌شخصی‌‌ شما داشته ‌‌باشیم‌‌ به روز‌‌ 
می‌‌ ‌‌کنیم‌‌.‌ 
 
 
 
 
همچنین می‌‌‌‌‌ توانید با ارسال‌‌ ‌‌ایمیلی‌‌ به ‌[email protected]‌ که در قسمت موضوع‌‌ 
عبارت «درخواست حذف اطلاعات شخصی» را درج شده است، درخواست حذف برخی یا همه داده‌ ‌‌
های شخصی خود را از پایگاه داده مشتریان ما کنید. هر لحظه می‌‌‌‌‌ توانید با ورود به حساب کاربری‌‌ 
خود و انتخاب حذف حساب، حساب خود را در ترکی‌‌ ‌‌کمپس‌‌ حذف کنید. شما می توانید هر سوال‌‌ 
دیگری که در مورد خط مشی‌‌ ‌‌رازداری‌‌ ما دارید به ‌[email protected]‌ ارسال‌‌ 
کنید.‌