پذیرش بگیرید

خانه

مرحله 1

انتخاب کنید دانشگاه

مرحله 2

اطلاعات خود را پر کنید

مرحله 3

بارگذاری مستند

مرحله 4

رمز عبور

نحوه ی شروع را انتخاب کنید

مستقیم درخواست دهید

اگر برنامه یا دانشگاهی را می شناسید که برای شما مناسب است، اکنون می توانید مستقیم درخواست دهید.

آنچه در دسترس است را پیدا کنید

اگر اطلاعات قبلی از برنامه ها و دانشگاه های موجود ندارید، می توانید هم اکنون جستجو کنید.

front.findYour front.bestChoice

انتخاب مقطع تحصیلی

لطفاٌ گزینه ای را انتخاب نمایید

image
انتخاب رشته

لطفاٌ گزینه ای را انتخاب نمایید

image
انتخاب یک تخصص

لطفاٌ گزینه ای را انتخاب نمایید

image
انتخاب زبان

لطفاٌ گزینه ای را انتخاب نمایید

image

نتایج

از انتخاب های خود مطمئن شوید

بارگذاری applications.photo *

سند را در اینجا رها کنید یا بکشید

بارگذاری گذرنامه *

سند را در اینجا رها کنید یا بکشید

بارگذاری مدرک دیپلم *

سند را در اینجا رها کنید یا بکشید

بارگذاری ریزنمرات *

سند را در اینجا رها کنید یا بکشید